Pelindung :

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Tengah

Pembina :

 1. Prof. Zaenal A. Hasibuan, Ph. D
 2. Dr. Aqua Dwipayana, S Kom, Msi.
 3. Ir. Agus Subagyo, MT.
 4. H. Edy Soehartono, SH.

Penasehat :

 1. Ir. Herutomo, MM.
 2. Ratiman
 3. Sukaton
 4. H. Dedy Rosyidin
 5. Eko Susilo
 6. H. M. Arifiyanto

Ketua :  H. Trisila Juwantara

Wakil : Lilis Syarifah, SE.

Sekretaris : Muhammad Kirom, Amd.

Bendahara: Surati

Bidang – Bidang:


Bidang Hukum, Legalitas, Kelembagaan & Organisasi:

 1. Novi Kurnia Setiawati, SE.
 2. Titik Wahyuni, Amd.

Bidang Pemasaran dan Promosi

P & P Offline

 1. Supriyatin
 2. Wahyu Pramono, ST.
 3. Fajar Satriawan, Amd

P&P Online

 1. Novianto Dedy Kurniawan Susilo, ST.
 2. Fajar Sukmanda, S.Si

Bidang Pengembangan SDM dan Teknologi Tepat Guna

 1. Supriyanti, SE.
 2. Sri Rahayu, Stp. MM.


Bidang Humas dan Sosial

 1. Siti Hasanah Armaya
 2. Diah Sari
 3. Agus Junaedi
 4. Rahmat Widiyanto, ST.